אלע פובליקע לאגביכער

פון היימישע אידישע ווערטערבוך

קאמבינירטער אויסשטעל פון אלע לאגביכער פון היימישע אידישע ווערטערבוך בנמצא. מען קען פארשמעלרן די אויסוואל דורך אויסוויילן א סארט לאג, באניצער נאמען אדער אנרירנדע בלעטער.

לאגביכער
  • 23:54, 3 מערץ 2022 ארגאן שמועס ביישטייערונגען האט געשאפן בלאט מעדיעװיקי:וועבזייטל אידיש (געשאפן בלאט מיט 'דער רוב פון אידישע טעקסטן פון דעם וועבזייטל גופא געפינען זיך דא. ביטע פארבעסער דעם טעקסט און אן אדמינאסטראטאר פון ווערטערבוך וועל אפדיעט דעם וועבזייטל בהסכם. <pre>{ "@metadata": { "authors": [ ] }, "tog-underline": "שטרייכט אונטער לינקען", "tog-hideminor": "באהאלטן מינערדיקע רעדאגי...')