ווערטערבוך:וועגן

פון היימישע אידישע ווערטערבוך

עס איז ביז היינט נישט געווען קיין היימישע אידישער ווערטערבוך, איז מענטשן האבן כסדר געדארפט פרעגן וועגן דעפעניציעס און איבערזעצונגען אויף אינטערנעט פארומס. למעשה איז אבער זייער שווער כסדר ארויפצוגיין אויף די פאסיגע בלעטער און אנפרעגן, און מ'פרעגט אויך וועגן די זעלבע ווערטער עטליכע מאל, דאס האט צוגעברענגט צום געברויך פאר דעם וועבזייטל.

דאס וועבזייטל איז א פלאץ וואו מען קען שרייבן דעפעניציעס און באשרייבן ווערטער, וועלכע יעדער וועט קענען דערנאך גרינג אויפזוכן בס"ד.

דאס וועבזייטל איז מיוסד געווארן אין יאר ה'תשפ"ב.