הויפט בלאט

פון היימישע אידישע ווערטערבוך

ברוכים הבאים צו דעם היימישן אידישן ווערטערבוך!

דאס וועבזייטל איז א ווערטערבוך פון היימישן אידיש וואס איז אפן פאר'ן עולם צו רעדאגירן. דאס ווערטערבוך איז אהערגעשטעלט ווי אן אלגעמיינע זאמלונג פול מיט ידיעות אין שפראך, און איז דאס איינציגע ווערטערבוך פון היימישן אידיש היינט.

ניצט דאס וועבזייטל געזונטערהייט און בחינם, און ביטע ביישטייערט אייער אייגענע ידיעות צום וועבזייטל פאר אנדערע!

טייפט אריין א ווארט אינעם זוך-קעסטל אויבן צו ליינען, שאפן אדער רעדאגירן א זייט וועגן דעם ווארט.

הילף