הילף:באניצער געזוכטע בלעטער

פון היימישע אידישע ווערטערבוך

ביטע באשאפן א זייט אויף א ווארט אין דעם רשימה, אדער שרייב אין אונטן א לינק צו א ווארט וואס איר וויל מען זאל שרייבן א זייט אויף דעם. אויב איר האט געמאכט א זייט פון דאנען, מעג איר דעם אוועקנעמען.

געזוכטע בלעטער