לעצטע ענדערונגען

פון היימישע אידישע ווערטערבוך

גיי נאך די לעצטע ענדערונגען צו דער וויקי אויף דעם בלאט.

ברירות פאר לעצטע ענדערונגען װייזן די לעצטע 50 | 100 | 250 | 500 ענדערונגען אין די לעצטע 1 | 3 | 7 | 14 | 30 טעג.
באהאלטן איינגעשריבענע באניצער | באהאלטן אנאנימע באניצער | באהאלטן מיינע רעדאגירוננגען | ווייזן ראבאטן | באהאלטן מינערדיגע ענדערונגען
װייזן נייע ענדערונגען פון 28 נאוועמבער 2022 03:06
   
ליסטע פון ראשי תיבות:
נ
די רעדאגירונג האט באשאפן א נייעם בלאט (זעט אויך די רשימה פון נייע בלעטער)
מ
דאס איז א מינערדיקע רעדאגירונג
ב
די רעדאגירונג האט אויסגעפירט א באט
(±123)
בלאט גרייס געענדערט מיט דער צאל בייטן

27 נאוועמבער 2022

נ    22:16  אנפארטרויען‏‏ 2 ענדערונגען היסטאריע +448 [ארגאן‏ (2×)]
     
22:16 (יעצט | לעצטע) −4 ארגאן שמועס ביישטייערונגען
נ    
22:07 (יעצט | לעצטע) +452 ארגאן שמועס ביישטייערונגען געשאפן בלאט מיט '{{ווערב |ענגלישע איבערזעצונגען=entrust |עברית איבערזעצונגען=היסמיך |העלפווערב=האבן |לשון עבר=אנפארטרויט |משל זאץ=אנפארטרויען איינעם מיט א סוד |סינאנימען=איבערגעבן, באפולמעכטיגן, באאויפטראגן |טראנזיטיוו=ניין |פארקערטע קאנסטרוקציע=ניין }}'

26 נאוועמבער 2022

נ    21:56  עקסטאז אונטערשיידהיסטאריע +188 ארגאן שמועס ביישטייערונגען געשאפן בלאט מיט '{{סובסטאנטיוו |ארטיקל=דער |ענגלישע איבערזעצונגען=ecstasy |עברית איבערזעצונגען=התלהבות |סינאנימען=התלהבות }}'
נ    21:54  עמטליך אונטערשיידהיסטאריע +145 ארגאן שמועס ביישטייערונגען געשאפן בלאט מיט '{{אַדווערב |ענגלישע איבערזעצונגען=formally; properly; officially |עברית איבערזעצונגען=כהלכה }}'

24 נאוועמבער 2022

נ    16:14  טאג ארדענונג אונטערשיידהיסטאריע +563 ארגאן שמועס ביישטייערונגען געשאפן בלאט מיט '{{סובסטאנטיוו |ארטיקל=די |ענגלישע איבערזעצונגען=schedule |עברית איבערזעצונגען=לוח זמנים; תכנית |משל זאץ=דער קעניג איז אריינגעקומען אין אויפנאמס צימער און פרעגט דעם באדינער "וואס איז היינט אויפן טאג ארדענונג?"...'
נ    16:11  סדר היום אונטערשיידהיסטאריע +210 ארגאן שמועס ביישטייערונגען געשאפן בלאט מיט '{{סובסטאנטיוו |ענגלישע איבערזעצונגען=schedule |עברית איבערזעצונגען=לוח זמנים; תכנית |סינאנימען=טאג ארדענונג, צייטפלאן }}'
נ    16:08  שייער אונטערשיידהיסטאריע +121 ארגאן שמועס ביישטייערונגען געשאפן בלאט מיט '{{סובסטאנטיוו |ענגלישע איבערזעצונגען=barn |עברית איבערזעצונגען=אסם }}'

21 נאוועמבער 2022

נ    22:47  דאך אונטערשיידהיסטאריע +246 ארגאן שמועס ביישטייערונגען געשאפן בלאט מיט '{{סובסטאנטיוו |ענגלישע איבערזעצונגען=roof |עברית איבערזעצונגען=גג }} {{סובסטאנטיוו |ענגלישע איבערזעצונגען=ceiling |עברית איבערזעצונגען=תקרה }}'
     22:46  פאדלאגע אונטערשיידהיסטאריע +10 ארגאן שמועס ביישטייערונגען
נ    22:45  עטוואס אונטערשיידהיסטאריע +327 ארגאן שמועס ביישטייערונגען געשאפן בלאט מיט '{{סובסטאנטיוו |ענגלישע איבערזעצונגען=something |עברית איבערזעצונגען=משהו |סינאנימען=עפעס }} {{אַדווערב |ענגלישע איבערזעצונגען=somewhat |עברית איבערזעצונגען=במקצת; במידת מה |סינאנימען=עפעס }}'
נ    11:25  רעדנעריש‏‏ 2 ענדערונגען היסטאריע +307 [ארגאן‏ (2×)]
     
11:25 (יעצט | לעצטע) +30 ארגאן שמועס ביישטייערונגען
נ    
11:25 (יעצט | לעצטע) +277 ארגאן שמועס ביישטייערונגען געשאפן בלאט מיט '{{אדיעקטיוו |ענגלישע איבערזעצונגען=rhetorical |עברית איבערזעצונגען=רטורי |משל זאץ=דאס איז בלויז א רעדנערישע געשמאק פון אן אויסדריק. }}'
נ    11:14  באלאטע אונטערשיידהיסטאריע +368 ארגאן שמועס ביישטייערונגען געשאפן בלאט מיט '{{סובסטאנטיוו |ענגלישע איבערזעצונגען=tile; floor |עברית איבערזעצונגען=אריח; מרצפת; רעף |מערצאל=באלאטעס |אויסדרוקן=פייער פון באלאטעס (פייער פון די טיילס איז ווי כ'זאל זאגן רויעך פון די אויערן) }}'