באניצער שמועסן:ארגאן

פון היימישע אידישע ווערטערבוך

פריערדיקער = פריעדריגער קומענדיקע = קומענדיגע

צופעליגער בלאט - גאפ איך נישט וואס דאס מיינט

הויפט זייט = הויפט בלאט

פאר דער לויפיקער רעוויזיע - ?? וואס מיינט דאס?

ע־פאסט = אימעיל

און נאך

ענדערונגען

באניצער רעדן = שמועס צווישן באניצער, אדער פריוואטע שמועסן צוישן באנוצער

אויף אייוועלט שטייט אלעמאל באנוצער

א דאנק הלבר נאכאמאל! א שיינע זאך וואס איר טוט. איך האב געטוישט די ווערטער וואס איר האט געברענגט.
צופעליג = random [1]. איז "רענדאם בלאט" קלארער?
"באניצער רעדן" בלעטער קענען אלע לייענען, פונקט ווי אויף וויקיפעדיע (צב"ש: [2]). יעצט זענען נישטא קיין פריוואטע מעסעדזשן, אבער איך קען אפשר מאכן אזא זאך אויב מען ווילט עס. -ארגאן (רעדן) 20:37, 2 מערץ 2022 (EST)

נאכמער ענדערונגען

באניצער שמועסן וועט מען מסתם מער פארשטיין וואס דאס מיינט.

אנשטאט לויפיגער רעזיוויע, אפשר עקזיסטירנדע ווערסיע, וועט מען בעסער פארשטיין

נייער אשכול וואלט איך געראטן צו בייטן אויף נייער שמועס

רענדאם בלאט איז קלארער אבער איז נישט אידיש

געמאכט! -ארגאן (רעדן) 22:40, 2 מערץ 2022 (EST)