פארם:באשאפן און רעדאקטירן א פארשרייבונג

פון היימישע אידישע ווערטערבוך

אויף דעם בלאט קענט איר שאפן אדער רעדאקטירן א פארשרייבונג פון א ווארט. שרייבט דאס ווארט דא: