מעדיעװיקי שמועסן:וועבזייטל אידיש

פון היימישע אידישע ווערטערבוך

אפשר קענט איר לייגן קודם די מער-באנוצטע, ווייל די ליסטע איז זייער לאנג.

copyrightpage": "ווערטערבוך:קאפירייטס/זכיות שמורות"

"nosuchactiontext": "די אקציע ספעציפירט דורך דעם URL איז נישט גילטיג.\nאיר האט מעגלעך ארײנגעקלאפט פאלש, אדער נאכגעפאלגט א פאלשן לינק.\nס'קען אויך זײן א באג אין דעם סאפטווער באנוצט היימישע אידישע ווערטערבוך." "databaseerror-text": "ס׳האט פאסירט א דאטאבעיס־אנפראגע פעלער.\nס׳קען אפשר זיין א סימן פון א באג אינעם סאפטווער.", "databaseerror-textcl": "ס׳האט פאסירט א דאטאבעיס־אנפראגע פעלער.", "exception-nologin-text": "זײט אזוי גוט און לאגט אריין כדי צו קענען צוקומען צו דעם בלאט אדער דער אקציע.", "yourpassword": "פעסװארד", "changepassword-throttled": "איר האט געפרואווט צופיל מאל אריינלאגן.\nזייט אזוי גוט און ווארט $1 איידער איר פרואווט נאכאמאל.",

יישר כח! איך האב אנגעהויבן שאפן א נייעם קירצערן בלאט: מעדיעװיקי:וועבזייטל אידיש/קורץ -ארגאן (רעדן) 17:04, 7 מערץ 2022 (EST)