מעדיעװיקי:וועבזייטל אידיש/קורץ

פון היימישע אידישע ווערטערבוך

דאס איז א פארקלענערטע ליסטע פון וועבזייט אידיש. די גאנצע ליסטע געפינט זיך דא.


אימעיל:

	"confirmemail": "באשטעטיקט בליצפאסט אדרעס",
	"confirmemail_noemail": "איר האט נישט קיין גוטן בליצבריוו אדרעס אין אײער [[Special:Preferences|באניצער פרעפערענצן]].",
	"confirmemail_text": "די וויקי פארלאנגט אז איר זאלט באשטעטיגן אייער בליצפאסט אדרעס איידער איר באניצט זיך מיט דער אימעיל באדינסט. דרוקט אויפן קנעפל אונטן כדי צו שיקן א באשטעטיגונג קאד צו אייער אדרעס. לאדט אן דעם לינק אין אייער בלעטערער צו באשטעטיגן אז אייער אדרעס איז גילטיג.",
	"confirmemail_pending": "א באשטעטיגונג קאד איז שוין געשיקט געווארן צו אייך;\nאויב איר האט לעצטנס באשאפן אײער קאנטע, איז אפשר כדאי ווארטן א פאר מינוט ביז דאס דערגרייכט אייך ווי איידער צו בעטן א נייעם קאד.",
	"confirmemail_send": "שיקט באשטעטיקונג קאד",
	"confirmemail_sent": "באשטעטיקונג בליצברװ געשיקט.",
	"confirmemail_oncreate": "א באשטעטיגונג קאד איז געשיקט געווארן צו אייער אימעיל אדרעס.\nדער קאד ווערט נישט פארלאנגט צו קענען ארײנלאגירן, אבער איר וועט אים דארפן דערלאנגן אויף צו קענען באניצן מיט אימעיל באזירטע איינהייטן אין דער וויקי.",
	"confirmemail_sendfailed": "{{SITENAME}} האט נישט געקענט שיקן אייך די באשטעטיגונג קאד. ביטע טוט קאנטראלירן אייער אדרעס אויב עס האט נישט קיין טעות.\n\nאימעיל צוריגעקערט: $1",
	"confirmemail_invalid": "נישט קיין גוטער באשטעטיקן קאד. ער איז מעגלעך אויסגעגאנגען.",
	"confirmemail_needlogin": "איר ברויכט דורכפירן $1 כדי צו באשטעטיגן אײער אימעיל אדרעס.",
	"confirmemail_success": "אײער בליצפאסט אדרעס איז באשטעטיקט געװארן.\nאיר קענט יעצט [[Special:UserLogin|ארײנלאגירן]] און הנאה האבן פון דער וויקי.",
	"confirmemail_loggedin": "אייער אימעיל אדרעס איז יעצט געווארן באשטעטיגט.",
	"confirmemail_subject": "{{SITENAME}} בליצבריװ אדרעס באשטעטיקונג",
	"confirmemail_body": "עמעצער, ווארשיינליך איר (פון איי פי אדרעס: $1), האט איינגעשריבן די קונטע: \"$2\" מיט אט דעם בליצפאסט אדרעס אויף {{SITENAME}}.\n\nכדי זיכער מאכן אז די קונטע געהערט טאקע צו אייך, ביטע טוט עפענען דעם לינק אין די אייער בלעטערער:\n\n$3\n\nאויב *נישט* איר האט איינגעשריבן די קונטע, פאלגט די דאזיגע לינק מבטל צו זיין די אימעיל אדרעס באשטעטיגונג:\n\n$5\n\nדער באשטעטיגונג קאד גייט אויס $4.",
	"confirmemail_body_changed": "עמעצער, ווארשיינליך איר, פון IP אדרעס: $1, האט געענדערט דעם אימעיל אדרעס פון דער קאנטע \"$2\" צו דעם אדרעס אויף {{SITENAME}}.\n\nצו באשטעטיקן אז די קונטע געהערט טאקע צו אייך און ווידער אקטיווירן אימעיל דינסטן אויף {{SITENAME}}, ביטע טוט עפענען דעם לינק אין אייער בלעטערער:\n\n$3\n\nאויב די קאנטע געהערט *נישט* אײך, פאלגט די דאזיגע לינק מבטל צו זיין די אימעיל אדרעס באשטעטיגונג:\n\n$5\n\nדער באשטעטיגונג קאד גייט אויס $4.",
	"confirmemail_body_set": "עמעצער, ווארשיינליך איר, פון IP אדרעס $1,\nהאט געענדערט דעם אימעיל אדרעס פון דער קאנטע \"$2\" צו דעם אדרעס אויף {{SITENAME}}.\n\nצו באשטעטיקן אז די קאנטע געהערט טאקע צו אייך און צו אקטיווירן אימעיל דינסטן אויף {{SITENAME}}, ביטע טוט עפענען דעם לינק אין אייער בלעטערער:\n\n$3\n\nאויב די קאנטע געהערט *נישט* אײך, פאלגט די דאזיגע לינק מבטל צו זיין די אימעיל אדרעס באשטעטיגונג:\n\n$5\n\nדי באשטעטיגונג קאד גייט אויס $4.",
	"confirmemail_invalidated": "בליצפאסט אדרעס באשטעטיקונג אנולירט",

אלגעמיינע:

	"searchmenu-new": "<strong>באשאפן דעם בלאט \"[[:$1]]\" אויף דער וויקי!</strong> {{PLURAL:$2|0=|זעט אויך דעם בלאט געפונען מיט אײער זוך.|זעט אויך די זוך רעזולטאטן געפונען.}}",
	"recentchanges-summary": "גיי נאך די לעצטע ענדערונגען צו דער וויקי אויף דעם בלאט.",
	"recentchanges": "לעצטע ענדערונגען",
	"updated": "(דערהיינטיגט)",