רעוויזיע היסטאריע פון צענעמען

פון היימישע אידישע ווערטערבוך

פארגלייכן אויסקלויב: צייכנט די קנעפלעך פון די ווערסיעס צו פארגלייכן, און קלאפט Enter אדער דאס קנעפל פארגלייך סעלעקטירטע ווערסיעס.
שליסל: (יעצט) = אונטערשייד פון לויפיגער ווערסיע, (לעצטע) = אונטערשייד פון פריערדיגער ווערסיע, (לעצטע) = מינערדיקע רעדאגירונג

  • יעצטלעצטע 08:45, 13 אקטאבער 2023ארגאן שמועס ביישטייערונגען 258 בייטן +258 געשאפן בלאט מיט '{{ווערב |ענגלישע איבערזעצונגען=dismantle |עברית איבערזעצונגען=לפרק |העלפווערב=האבן |לשון עבר=צענומען |טראנזיטיוו=ניין |פארקערטע קאנסטרוקציע=ניין }}'