רעוויזיע היסטאריע פון לינטשן

פון היימישע אידישע ווערטערבוך

פארגלייכן אויסקלויב: צייכנט די קנעפלעך פון די ווערסיעס צו פארגלייכן, און קלאפט Enter אדער דאס קנעפל פארגלייך סעלעקטירטע ווערסיעס.
שליסל: (יעצט) = אונטערשייד פון לויפיגער ווערסיע, (לעצטע) = אונטערשייד פון פריערדיגער ווערסיע, (לעצטע) = מינערדיקע רעדאגירונג

  • יעצטלעצטע 09:51, 2 מערץ 2022ארגאן שמועס ביישטייערונגען 208 בייטן +208 געשאפן בלאט מיט '{{ווערב |ענגלישע איבערזעצונגען=lynch |העלפווערב=האבן |לשון עבר=געלינטשט |טראנזיטיוו=ניין |פארקערטע קאנסטרוקציע=ניין }}'