הילף:באניצן דעם וועבזייטל

פון היימישע אידישע ווערטערבוך
ווערסיע פון 20:47, 1 מערץ 2022 דורך ארגאן (שמועס | ביישטייערונגען)
(אונטערשייד) → עלטערע ווערסיע | יעצטיגע ווערסיע (אונטערשייד) | נייערע ווערסיע ← (אונטערשייד)

געפינען ווערטער

מען קען געפינען אינפארמאציע וועגן געוויסע ווערטער דורך זוכן דעם ווארט אין דעם זוכבאר אין אויבן. אויב עקזיסטירט א זייט וועגן דעם דאזיגן ווארט, באווייזט זיך די זייט; אויב נישט, מען קען אדער שאפן די זייט אדער לייענען אנדערע זייטן וואס זיי נעמען אריין דאס ווארט ערגעצוואו.

שאפן און רעדאגירן זייטן

זוך דאס ווארט אין אויבן. אז עקזיסטירט א זייט פארן ווארט, איז דא א לינק "רעדאגירן" אויפן לינקער זייט. צו שאפן א נייע זייט, טוט א קליק אויפן רויטן לינק וואס באווייזט זיך אז מען זוכט דעם ווארט.

זייטן פון ווערטער עטליכע אויסלייגן?

אמאל זענען דא ווערטער מיט מער ווי איין אויסלייג. כדי מען דארף נישט מאכן די זעלבע זייט פון יעדער איינער אויסלייג, באשאפט מען א זייט פון נאר דעם פארשפרייטסטן אויסלייג. זייטן מיט אנדערע אויסלייגן מעג מען באשאפן, און אין די שרייבט מען נאר דעם קאוד:

#REDIRECT [[הויפט אויסלייג]]

וואו "הויפט אויסלייג" איז דער הויפט זייט פונעם ווארט.

מאכן דעם פארמאט

באשרייבונג מען שרייבט דאס ווערט
קורסיוו
''טעקסט''

טעקסט

באלד
'''טעקסט'''

טעקסט

קורסיוו און באלד
'''''טעקסט'''''

טעקסט

לינק צו ווארט
[[איד]]
איד
לינק צו ווארט מיט פארשיידענע טעקסט
[[איד|אידן]]
אידן

אלע כללים פאר פארמאטן טעקסט געפינט זיך אויפן מעדיעוויקי וועבזייטל: https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting