רעוויזיע היסטאריע פון דעטאלירן

פון היימישע אידישע ווערטערבוך

פארגלייכן אויסקלויב: צייכנט די קנעפלעך פון די ווערסיעס צו פארגלייכן, און קלאפט Enter אדער דאס קנעפל פארגלייך סעלעקטירטע ווערסיעס.
שליסל: (יעצט) = אונטערשייד פון לויפיגער ווערסיע, (לעצטע) = אונטערשייד פון פריערדיגער ווערסיע, (לעצטע) = מינערדיקע רעדאגירונג

  • יעצטלעצטע 19:53, 27 מערץ 2023ארגאן שמועס ביישטייערונגען 383 בייטן +383 געשאפן בלאט מיט '{{ווערב |ענגלישע איבערזעצונגען=elaborate |עברית איבערזעצונגען=לפרט |העלפווערב=האבן |לשון עבר=דיטאלירט |סינאנימען=אויסארבעטן, אנטוויקלען, אויספיינען, אריינגיין אין פרטים |טראנזיטיוו=ניין |פארקערטע קאנסטרוקציע=ניין }}'