רעוויזיע היסטאריע פון דן זיין

פון היימישע אידישע ווערטערבוך

פארגלייכן אויסקלויב: צייכנט די קנעפלעך פון די ווערסיעס צו פארגלייכן, און קלאפט Enter אדער דאס קנעפל פארגלייך סעלעקטירטע ווערסיעס.
שליסל: (יעצט) = אונטערשייד פון לויפיגער ווערסיע, (לעצטע) = אונטערשייד פון פריערדיגער ווערסיע, (לעצטע) = מינערדיקע רעדאגירונג

  • יעצטלעצטע 13:34, 16 סעפטעמבער 2022ארגאן שמועס ביישטייערונגען 259 בייטן +259 געשאפן בלאט מיט '{{ווערב |ענגלישע איבערזעצונגען=discuss |עברית איבערזעצונגען=לדון |העלפווערב=האבן |לשון עבר=דן געווען |טראנזיטיוו=ניין |פארקערטע קאנסטרוקציע=ניין }}'