רעוויזיע היסטאריע פון דאך

פון היימישע אידישע ווערטערבוך

פארגלייכן אויסקלויב: צייכנט די קנעפלעך פון די ווערסיעס צו פארגלייכן, און קלאפט Enter אדער דאס קנעפל פארגלייך סעלעקטירטע ווערסיעס.
שליסל: (יעצט) = אונטערשייד פון לויפיגער ווערסיע, (לעצטע) = אונטערשייד פון פריערדיגער ווערסיע, (לעצטע) = מינערדיקע רעדאגירונג

  • יעצטלעצטע 23:47, 21 נאוועמבער 2022ארגאן שמועס ביישטייערונגען 246 בייטן +246 געשאפן בלאט מיט '{{סובסטאנטיוו |ענגלישע איבערזעצונגען=roof |עברית איבערזעצונגען=גג }} {{סובסטאנטיוו |ענגלישע איבערזעצונגען=ceiling |עברית איבערזעצונגען=תקרה }}'