רעוויזיע היסטאריע פון געווינען

פון היימישע אידישע ווערטערבוך

פארגלייכן אויסקלויב: צייכנט די קנעפלעך פון די ווערסיעס צו פארגלייכן, און קלאפט Enter אדער דאס קנעפל פארגלייך סעלעקטירטע ווערסיעס.
שליסל: (יעצט) = אונטערשייד פון לויפיגער ווערסיע, (לעצטע) = אונטערשייד פון פריערדיגער ווערסיע, (לעצטע) = מינערדיקע רעדאגירונג

  • יעצטלעצטע 22:13, 28 אויגוסט 2022ארגאן שמועס ביישטייערונגען 256 בייטן +256 געשאפן בלאט מיט '{{ווערב |ענגלישע איבערזעצונגען=win |עברית איבערזעצונגען=לנצח |העלפווערב=האבן |לשון עבר=געוואונען |טראנזיטיוו=ניין |פארקערטע קאנסטרוקציע=ניין }}'