רעוויזיע היסטאריע פון איינרעדען

פון היימישע אידישע ווערטערבוך

פארגלייכן אויסקלויב: צייכנט די קנעפלעך פון די ווערסיעס צו פארגלייכן, און קלאפט Enter אדער דאס קנעפל פארגלייך סעלעקטירטע ווערסיעס.
שליסל: (יעצט) = אונטערשייד פון לויפיגער ווערסיע, (לעצטע) = אונטערשייד פון פריערדיגער ווערסיע, (לעצטע) = מינערדיקע רעדאגירונג

  • יעצטלעצטע 22:34, 24 אפריל 2022ארגאן שמועס ביישטייערונגען 266 בייטן +266 געשאפן בלאט מיט '{{ווערב |ענגלישע איבערזעצונגען=talk into |עברית איבערזעצונגען=פיתה |העלפווערב=האבן |לשון עבר=אריינגערעדט |טראנזיטיוו=ניין |פארקערטע קאנסטרוקציע=ניין }}'