באקוקן דעם מקור פון פארם:באשאפן און רעדאקטירן א פארשרייבונג

פון היימישע אידישע ווערטערבוך

איר זענט נישט ערלויבט צו רעדאגירן דעם בלאט, וועגן דער פאלגנדער סיבה:

איר זענט נישט בארעכטיגט צו טאן די אקציע וואס איר ווילט.


איר קענט זען און קאפירן דעם מקור פון דעם בלאט.

צוריקקערן צו פארם:באשאפן און רעדאקטירן א פארשרייבונג.