רעדאגירן באשאפן און רעדאקטירן א פארשרייבונג: וואו

פון היימישע אידישע ווערטערבוך

כדי צו רעדאגירן די זייט, ענטפער זשע די פראגע (נאך אינפארמאציע):

ווארענונג: איר זענט נישט אריינלאגט. אייער איי פי אדרעס וועט ווערן עפנטלעך זעבאר ווען איר פירט דורך ענדערונגען . אז איר לאגירט אריין אדער שאפט א קאנטע, וועלן אייערע רעדאגירונגען ווערן צוגעשריבן צו אייער באניצער-נאמען, ווי אויך אנדערע טובות.

אויסשטעלן דעם פארעם מיט אינפארמאציע וועגן דעם ווארט. מער איז בעסער ווי ווייניגער, אבער אפילו אביסל איז ניצליך! אינפארמאציע וועגן די לינגוויסטישע טערמינען געפינט זיך דא.

זאך-ווארט (סובסטאנטיוו)

דעפינירן אַ סובסטאַנטיוו

טאט-ווארט (ווערב)

דעפינירן אַ ווערב

שילדערינגס-ווארט (אַדיעקטיוו)

דעפינירן אַן אַדיעקטיוו

אַדווערב (באשרייבט טאט-ווערטער)

אַדווערב
פארם
ביישפיל — טאקע
קורצע שילדערונג (אויסמיידן פילטייטשיקייט): ווייל עטליכע ווערטער קענען האבן די זעלבע אויסלייג, די קורצע באשרייבונג ווערט באניצט געווארן אונטערצושיידן צווישן זיי באמת
אידישע דעפיניציע: אויף אן אמת
ענגלישע איבערזעצונגען: Really, truly
לשון קודש'דיגע/העבראישע איבערזעצונגען: באמת
משל זאצ(ן): ער איז טאקע פרייליך
סינאנימען: באמת, פארוואר
אַרויסריידן: take
אנדערע אויסלייגן: --
אויסדרוקן: --
באניצט דורך (הויפן, אא"וו): --
--
באניצט אין: --
זעט אויך: --
אלגעמיינע הערות: --

דעפינירן אַן אַדווערב

פּראָנאָם (במקום א זאך-ווארט: איך, עטליכע, אא"וו)

פּראָנאָם
פארם
ביישפיל — דיך
סארט: א פראנאם איז א במקום פאר א זאך-ווארט. וואס פאר א מין במקום איז עס? פערזענליכער
בייגפאַל: סוביעקט=נאמינאטיוו; דירעקער אביעקט=אקוזאטיוו; אומדירעקער אביעקט=דאטיוו. צב"ש: איך (נאמינאטיוו) זע אים (אקוזאטיוו) לעבן שול (דאטיוו) אקיוזאטיוו
מין: --
נומער: סונגולער
פערזאן: ערשטע=איך; צווייטע=דו, איר; צווייטע=ער, זי צווייטע
אידישע דעפיניציע: --
ענגלישע איבערזעצונגען: You
לשון קודש'דיגע/העבראישע איבערזעצונגען: אותך, אותך
משל זאצ(ן): דו ביסט דארטן. איך זע דיך.
סינאנימען: ישוב, מוניציפאליטעט
אַרויסריידן: dich
אנדערע אויסלייגן: --
באניצט דורך (הויפן, אא"וו): --
--
באניצט אין: --
זעט אויך: דו, דיך
אלגעמיינע הערות: דאס ווארט איז "דו" אין נאמינאטיוו, און "דיר" אין דאטיוו.

דעפינירן אַ פּראָנאָם

פרעפאזיציע (אין, דורך, אא"וו)

דעפינירן אַ פרעפאזיציע

בינד-ווארט (קאניונקציע)

דעפינירן אַ קאניונקציע

אויסרופווראט (אינטעריעקציע)

דעפינירן אַן אינטעריעקציע

ארטיקל (דער, די, אא"וו)

דעפינירן אַן ארטיקלאנולירן