קאטעגאריעס

פון היימישע אידישע ווערטערבוך

די פאלגענדע קאטעגאריעס עקזיסטירן אויף דער וויקי, און איז אפשר אין באניץ אפשר נישט.

זעט אויך געזוכטע קאטעגאריעס.

קאטעגאריעס