רעדאגירן באשאפן און רעדאקטירן א פארשרייבונג: דאס

פון היימישע אידישע ווערטערבוך

כדי צו רעדאגירן די זייט, ענטפער זשע די פראגע (נאך אינפארמאציע):

ווארענונג: איר זענט נישט אריינלאגט. אייער איי פי אדרעס וועט ווערן עפנטלעך זעבאר ווען איר פירט דורך ענדערונגען . אז איר לאגירט אריין אדער שאפט א קאנטע, וועלן אייערע רעדאגירונגען ווערן צוגעשריבן צו אייער באניצער-נאמען, ווי אויך אנדערע טובות.

אויסשטעלן דעם פארעם מיט אינפארמאציע וועגן דעם ווארט. מער איז בעסער ווי ווייניגער, אבער אפילו אביסל איז ניצליך! אינפארמאציע וועגן די לינגוויסטישע טערמינען געפינט זיך דא.

זאך-ווארט (סובסטאנטיוו)

דעפינירן אַ סובסטאַנטיוו

טאט-ווארט (ווערב)

דעפינירן אַ ווערב

שילדערינגס-ווארט (אַדיעקטיוו)

דעפינירן אַן אַדיעקטיוו

אַדווערב (באשרייבט טאט-ווערטער)

דעפינירן אַן אַדווערב

פּראָנאָם (במקום א זאך-ווארט: איך, עטליכע, אא"וו)

דעפינירן אַ פּראָנאָם

פרעפאזיציע (אין, דורך, אא"וו)

דעפינירן אַ פרעפאזיציע

בינד-ווארט (קאניונקציע)

דעפינירן אַ קאניונקציע

אויסרופווראט (אינטעריעקציע)

דעפינירן אַן אינטעריעקציע

ארטיקל (דער, די, אא"וו)

ארטיקל
פארם
ביישפיל — דער
בייגפאַל: סוביעקט=נאמינאטיוו; דירעקער אביעקט=אקוזאטיוו; אומדירעקער אביעקט=דאטיוו. צב"ש: איך (נאמינאטיוו) זע אים (אקוזאטיוו) לעבן שול (דאטיוו) נאמינאטיוו
מין: זכר
נומער: סונגולער
ענגלישע איבערזעצונגען: The
לשון קודש'דיגע/העבראישע איבערזעצונגען: ה
משל זאצ(ן): דער מענטש איז דא
אַרויסריידן: der, de
אנדערע אויסלייגן: --
באניצט דורך (הויפן, אא"וו): --
--
באניצט אין: --
זעט אויך: דעם
אלגעמיינע הערות: "דער" איז דער דאטיוו פון "די".

דעפינירן אַן ארטיקלאנולירן