רעדאגירן באשאפן און רעדאקטירן א פארשרייבונג: אירטום

פון היימישע אידישע ווערטערבוך

כדי צו רעדאגירן די זייט, ענטפער זשע די פראגע (נאך אינפארמאציע):

ווארענונג: איר זענט נישט אריינלאגט. אייער איי פי אדרעס וועט ווערן עפנטלעך זעבאר ווען איר פירט דורך ענדערונגען . אז איר לאגירט אריין אדער שאפט א קאנטע, וועלן אייערע רעדאגירונגען ווערן צוגעשריבן צו אייער באניצער-נאמען, ווי אויך אנדערע טובות.

אויסשטעלן דעם פארעם מיט אינפארמאציע וועגן דעם ווארט. מער איז בעסער ווי ווייניגער, אבער אפילו אביסל איז ניצליך! אינפארמאציע וועגן די לינגוויסטישע טערמינען געפינט זיך דא.

זאך-ווארט (סובסטאנטיוו)

סובסטאנטיוו
פארם
ביישפיל — שטאט
ארטיקל:   אירטום די שטאט
קורצע שילדערונג (אויסמיידן פילטייטשיקייט): ווייל עטליכע ווערטער קענען האבן די זעלבע אויסלייג, די קורצע באשרייבונג ווערט באניצט געווארן אונטערצושיידן צווישן זיי ישוב
אידישע דעפיניציע: א ראיאן אין וועלכן אסאך מענטשן וואוינען נאענט אייעם דעם אנדערן.
ענגלישע איבערזעצונגען: City
לשון קודש'דיגע/העבראישע איבערזעצונגען: עיר
משל זאצ(ן): איך האב געזען אסאך בנינים דורכפארנדיג דורך דער שטאט.
סינאנימען: ישוב, מוניציפאליטעט
מערצאל: שטעט
דימינוטיוו: שטעטל
צווייטער דימינוטיוו: שטעטעלע
אַרויסריידן: shtut
אנדערע אויסלייגן: --
אויסדרוקן: --
באניצט דורך (הויפן, אא"וו): אויב א ווארט איז באניצט נאר דורך געוויסע גרופעס, שרייבט זיי דא --
--
באניצט אין: --
זעט אויך: דארף, ראיאן
אלגעמיינע הערות: א שטאט נעמט אריין מער ווי ארום 50,000 מענטשן.

דעפינירן אַ סובסטאַנטיוו

טאט-ווארט (ווערב)

דעפינירן אַ ווערב

שילדערינגס-ווארט (אַדיעקטיוו)

דעפינירן אַן אַדיעקטיוו

אַדווערב (באשרייבט טאט-ווערטער)

דעפינירן אַן אַדווערב

פּראָנאָם (במקום א זאך-ווארט: איך, עטליכע, אא"וו)

דעפינירן אַ פּראָנאָם

פרעפאזיציע (אין, דורך, אא"וו)

דעפינירן אַ פרעפאזיציע

בינד-ווארט (קאניונקציע)

דעפינירן אַ קאניונקציע

אויסרופווראט (אינטעריעקציע)

דעפינירן אַן אינטעריעקציע

ארטיקל (דער, די, אא"וו)

דעפינירן אַן ארטיקל

אנדער (האמיר, מיינעך, אא"וו)

דעפינירן אן אנדער טיפ ווארטאנולירן