Property:האָט משל זאַץ

פון היימישע אידישע ווערטערבוך

זהו מאפיין מסוג Text.

Showing 20 pages using this property.
א
א +
[[א]] [[מענטש]] [[איז]] [[דא]]  +
דער [[איניציאטיוו]] איז [[ארויסשטעלן|ארויסגעשטעלט]] [[ווערן|געווארן]] דורכ'ן [[סאודי אראביע|סאודיער]] [[אויסערן מיניסטער]] פייזאל בין פארכאן, און עס [[ארייננעמען|נעמט אריין]] א [[באלדיג|באלדיגער]] [[פייער]] [[אפשטעל]] [[אונטער]] [[יו-ען]] אבזערוואציע, [[עפענען]] דעם צאנא [[לופטפעלד]], און [[דירעקט|דירעקטע]] [[שלום]] [[געשפראך|געשפּרעכן]].  +
די [[ערשט|ערשטע]] [[העלפן|העלפט]] [[דרשה]] [[האט]] [[ער]] [[רעדן|גערעדט]] [[גאר]] [[פיין]], [[זייער]] [[שטארק]] [[און]] [[שטאטסמאניש]], [[אבער]] [[דערנאך]] [[איז]] ער [[ווייטער]] [[אריין]] [[רעדן]] [[פון]] די [[סטאטיסטיקס]] [[ווי]] [[שלעכט]] און [[ראסיסטיש]] די [[פאליציי]] [[זיין|זענען]] און ווי [[דאס]] [[צייגן|צייגט]] אז [[באמת]] איז [[גאנץ]] [[אמעריקא]] [[נאך]] אביסל [[ראסיסטיש]].  +
ער איז [[אלט]], אבער ער איז [[גיך]].  +
עס [[קענען|קען]] [[אפקאסטן]] [[איין]] [[ביליאן]] [[דאלער]] אדער [[אפילו]] [[אביסל]] [[מער]] [[צו]] [[לויפן]] [[פאר]]'ן [[אמט]] פון [[פרעזידענט]] און [[טאקע]] [[געווינען]] און [[אנקומען]] צום [[ווייס|ווייסן]] [[הויז]], [[אבער]] עס [[אויספעלן|פעלט]] [[נישט]] אויס צו [[שפענדן]] [[אזויפיל]], [[ווייל]] פאר [[ווייניג|ווייניגער]] ווי [[דריי]] [[מיליאן]] [[דאלער]] קען מען [[איינהאנדלען זיך|זיך איינהאנדלען]] דאס ווייסע הויז.  +
איר [[קענען|קענט]] [[אפשר]] [[טאקע]] אהערשטעלן א [[שניי]] [[מענטש]], [[אבער]] איר קענט [[ווארשיינליך]] נישט [[באווייזן]] וואס אט דער [[ארטיסט]] האט [[באוויזן]], אהערצושטעלן א [[סקולפטור]] [[מאכן|געמאכט]] פון שניי וואס איז [[אכט]] [[פוס|פיס]] [[הויך]].  +
[[ווען]] [[און]] [[אויב]] [[עס|ס]]'[[וועלן|וועט]] [[זיין]], וועט [[ער]] [[איבערגעבן]].  +
[[דאס]] [[ווייס|ווייסע]] [[הויז]] [[האט]] זיך [[אויבנאויף]] [[פרובירן זיך|פּרובירט]] [[צו]] [[דערווייטערן]] [[פון]] [[די]] [[ליבעראלע|ליבעראלע]] [[קאנגרעספרוי]] מאקסין וואטערס, [[נאכדעם]] [[וואס]] וואטערס [[איז]] [[אויפגעכאפט]] [[ווערן|געווארן]] [[ביי|ביים]] [[אפעלירן|אפּעלירן]] [[פאר]] [[ראיאט|ראיאטן]]. (דער איד)  +
[[מיט]] [[חאמאס]] [[איצט]] [[אין]] [[קאנטראל]] [[פון]] די [[פאליסטין|פאליסטינער]] [[אויטאריטעט]], [[איז]] אבאס [[נאכאנאנד]] [[פארשטעלן|פארגעשטעלט]] [[אלס]] דאס [[פנים]] [[פאר]] [[מאדערנעזאציע]] [[פון]] [[פאלעסטינע]].  +
די [[קאמיסיע]] [[האבן|האט]] 180 [[טאג|טעג]] צו [[שטודירן]] די [[זאך]], און אויך די [[מעגליכקייט]] פון [[שטעלן]] די [[סופרים קאורט]] [[ריכטער]] [[אונטער]] [[טוירם לימיט|טוירם לימיטס]]. (דער איד)  +
[[ער]] [[האט]] [[אויסזעצן|אויסגעזעצט]] [[די]] [[פארזאמלט|פארזאמלטע]]  +
[[א]] [[שטייגער]] [[ווי]] [[גרשון]], [[צו]] [[אויסקלארן]] [[אויב]] עס [[איז]] [[שוין]] [[אידיש]].  +
באָראַ פּאַרק [[איז]] [[א]] [[געגנט]] [[וואס]] [[געפינען זיך|געפונט זיך]] [[אויף]] [[דער]] [[דרום]]-[[מערב]]'דיגער [[זייט]] [[פון]] [[ברוקלין]], [[ניו יארק]].  +
[[עס]] [[איז]] [[דא]] [[א]] [[מיינונגפארשידנהייט]] [[אין]] חז"ל, [[צו]] [[די]] [[תורה]] [[איז]] [[שרייבן|געשריבן]] [[ווערן|געווארן]] [[באזונדערווייז]], [[בעת]] [[עס]] [[האט]] [[אנטוויקלען זיך|זיך אנטוויקלט]] [[די]] [[אלע]] [[פאסירונג|פאסירונגען]], [[אדער]] [[אלס|אלעס]] [[אויפאיינמאל]] [[די]] [[טאג]] [[וואס]] [[משה רבינו]] [[איז]] [[שטארבן|געשטארבן]].  +
[[ווען]] [[מען]] [[בלאזן|בלאזט]] [[אויף]] [[א]] [[באלאן]] [[וויפיל]] ס'[[קענען|קען]] [[פארנעמען]] [[פול]] [[סייז]]. רוסן [[האבן]] [[אויפבלאזן|אויפגעבלאזן]] [[א]] [[וויכטיג|וויכטיגע]] [[בריק]] [[וואס]] [[פירן|פירט]] [[צו]] [[באכמוט]].  +
[[היינט]] [[איז]] מאטל [[גאר]] [[שטארק]] [[אויפגעלייגט]] [[און]] [[איז]] [[פיל]] [[מיט]] [[הרגשים]].  +
[[דער]] [[אויפטו]] [[פון]] "ניורא-לינק" [[איז]] [[צו]] [[קענען]] [[נוצן]] [[א]] [[קאמפיוטער|קאמפּיוטער]] [[צו]] [[שיקן]] [[מעסעדזש|מעסעדזשעס]] [[פאר]]'ן [[מח]] [[פון|פונעם]] [[מענטש]], [[וואס]] [[קענען|קען]] [[העלפן]] [[מענטש|מענטשן]] [[מיט]] [[מח]]-[[שאדן|שאדנס]] [[נאך]] [[טראמא]] [[צו]] [[פירן]] [[זייער]] [[לעבן]] [[מער|מערסטנס]]-[[געהעריג]].  +
[[שכח]] פארען [[מיר]] [[אויפמערקזאם מאכן]]  +
די "דזשאנסאן ענד דזשאנסאן" [[פירמע]] וועלכע [[האט]] [[באקומען]] [[לעצטנס]] [[אויפמערקזאמקייט]] [[צוליב]] [[פראבלעם|פּראבלעמען]] [[מיט]] [[איר]] קאראנא [[וואקסין]] [[פראדוקציע]], איז [[אנקומען|אנגעקומען]] צום [[סופרים קאורט]] אין [[פארבינדונג]] מיט אן [[אנדער|אנדערע]] [[סומאטוכע]].  +
[[א]] [[אידיש|אידישע]] [[פרוי]] [[דארפן|דארף]] [[זיין]] [[אנגעטון]] [[שיין]] [[אבער]] [[נישט]] [[אויפפאלנד]].  +