שמועסן:אויפשאקלן

פון היימישע אידישע ווערטערבוך

מען שרייבט אויפשאקלען, מיט אן ע' צום סוף.