חיפוש סמנטי

פון היימישע אידישע ווערטערבוך
תנאי
בחירת הדפסה
אפשרויות
פאראמעטערס [
limit:

מספר התוצאות המרבי להחזרה
offset:

ההיסט של התוצאה הראשונה
link:

הצגת ערכים כקישורים
headers:

הצגת הכותרות או שמות המאפיינים
mainlabel:

התווית שתינתן לשם הדף הראשי
intro:

הטקסט להצגה לפני תוצאות התשאול, אם יש כאלו
outro:

הטקסט להצגה לאחר תוצאות התשאול, אם יש כאלו
searchlabel:

טקסט עבור המשך החיפוש
default:

הטקסט להצגה אם אין תוצאות תשאול
class:

מחלקת CSS נוספת שתוחל על הטבלה
transpose:

ווײזן טאבעלע קעפלעך ווערטיקאל און רעזולטאטן האריזאנט
sep:

המפריד בין התוצאות
מיין אפשרויות
אויסמעקן
הוסף תנאי מיון