שאפן שמועסן:לויט

פון היימישע אידישע ווערטערבוך

ווארענונג: איר זענט נישט אריינלאגט. אייער איי פי אדרעס וועט ווערן עפנטלעך זעבאר ווען איר פירט דורך ענדערונגען . אז איר לאגירט אריין אדער שאפט א קאנטע, וועלן אייערע רעדאגירונגען ווערן צוגעשריבן צו אייער באניצער-נאמען, ווי אויך אנדערע טובות.

אכטונג: אנדערע באניצערס קענען מעקן און ענדערן אייערע ביישטייערונגען צו היימישע אידישע ווערטערבוך. אויב ווילט איר נישט אז אייער ארבעט זאל זיין הפקר פאר אנדערע דאס צו באארבעטן – פארשפרייט זי נישט דא.

אזוי אויך, זאגט איר צו אז איר האט דאס געשריבן אליין, אדער דאס איבערקאפירט פון א מקור מיט פולן רשות דאס מפקיר זיין (זעט ווערטערבוך:קאפירייטס פאר מער פרטים). זיכט נישט באניצן מיט שטאף וואס איז באשיצט מיט קאפירעכטן!

כדי צו רעדאגירן די זייט, ענטפער זשע די פראגע (נאך אינפארמאציע):

אנולירן הילף וויאזוי צו ענדערן (עפנט זיך אין א נייעם פענסטער)