באקוקן דעם מקור פון מוסטער:אנטבלויזן נקודות

פון היימישע אידישע ווערטערבוך

איר זענט נישט ערלויבט צו רעדאגירן דעם בלאט, וועגן דער פאלגנדער סיבה:

איר זענט נישט בארעכטיגט צו טאן די אקציע וואס איר ווילט.


איר קענט זען און קאפירן דעם מקור פון דעם בלאט.

מוסטער באנוצט אויף דעם בלאט:

צוריקקערן צו מוסטער:אנטבלויזן נקודות.