זענען

פון היימישע אידישע ווערטערבוך
ווייטערפירן בלאט

ווייטערפירן צו: