רעוויזיע היסטאריע פון זיין

פון היימישע אידישע ווערטערבוך

פארגלייכן אויסקלויב: צייכנט די קנעפלעך פון די ווערסיעס צו פארגלייכן, און קלאפט Enter אדער דאס קנעפל פארגלייך סעלעקטירטע ווערסיעס.
שליסל: (יעצט) = אונטערשייד פון לויפיגער ווערסיע, (לעצטע) = אונטערשייד פון פריערדיגער ווערסיע, (לעצטע) = מינערדיקע רעדאגירונג

  • יעצטלעצטע 16:51, 28 פעברואר 2022צ. למדן שמועס ביישטייערונגען 267 בייטן +267 געשאפן בלאט מיט '{{ווערב |העלפווערב=זיין |לשון עבר=געווען |טראנזיטיוו=ניין |פארקערטע קאנסטרוקציע=ניין |הערות=איך בין, דו ביסט, ער/זי איז, מיר זענען, איר זענט, זײ זענען }}'