באקוקן דעם מקור פון הויפט בלאט

פון היימישע אידישע ווערטערבוך

איר זענט נישט ערלויבט צו רעדאגירן דעם בלאט, וועגן דער פאלגנדער סיבה:

דער בלאט איז געשיצט צו פארמיידן רעדאגירן און אנדערע פעולות.


איר קענט זען און קאפירן דעם מקור פון דעם בלאט.

צוריקקערן צו הויפט בלאט.