רעוויזיע היסטאריע פון אימעילן

פון היימישע אידישע ווערטערבוך

פארגלייכן אויסקלויב: צייכנט די קנעפלעך פון די ווערסיעס צו פארגלייכן, און קלאפט Enter אדער דאס קנעפל פארגלייך סעלעקטירטע ווערסיעס.
שליסל: (יעצט) = אונטערשייד פון לויפיגער ווערסיע, (לעצטע) = אונטערשייד פון פריערדיגער ווערסיע, (לעצטע) = מינערדיקע רעדאגירונג

  • יעצטלעצטע 16:20, 6 מערץ 2022צ. למדן שמועס ביישטייערונגען 243 בייטן +243 געשאפן בלאט מיט '{{ווערב |ענגלישע איבערזעצונגען=email (verb) |העלפווערב=האבן |לשון עבר=געאימעילט |טראנזיטיוו=יא |פארקערטע קאנסטרוקציע=ניין |זעט אויך=אימעיל }}'