רעוויזיע היסטאריע פון טריקענען

פון היימישע אידישע ווערטערבוך

פארגלייכן אויסקלויב: צייכנט די קנעפלעך פון די ווערסיעס צו פארגלייכן, און קלאפט Enter אדער דאס קנעפל פארגלייך סעלעקטירטע ווערסיעס.
שליסל: (יעצט) = אונטערשייד פון לויפיגער ווערסיע, (לעצטע) = אונטערשייד פון פריערדיגער ווערסיע, (לעצטע) = מינערדיקע רעדאגירונג

  • יעצטלעצטע 13:37, 16 אויגוסט 2022ארגאן שמועס ביישטייערונגען 254 בייטן +254 געשאפן בלאט מיט '{{ווערב |ענגלישע איבערזעצונגען=dry |עברית איבערזעצונגען=ליבש |העלפווערב=האבן |לשון עבר=געטריקנט |טראנזיטיוו=ניין |פארקערטע קאנסטרוקציע=ניין }}'