אריינלאגן פארלאנגט זיך

פון היימישע אידישע ווערטערבוך
איר ברויכט צו לאגירט אריין צו ענדערן בלעטער.

צוריקקערן צו באניצער:תנא קמא.