דאָס היימישע אידישע ווערטערבוך
אויפ'ן אינטערנעט

ברוכים הבאים צו דעם היימישן אידישן ווערטערבוך אויפ'ן אינטערנעט.

קום אין ווערטערבוך אריין!

דאס ווערטערבוך נעמט אריין 941 איינסן.

מיסד געווען אין יאר וישם לך שלום לפ"ק